• 167

    حرف های رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد تمام شدن طرح خرید سربازی

    رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا: دیگر خرید خدمت سربازی را نخواهیم داشت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی