• 128

    قانون آمریکا برای استارتاپهای کوچک

    ویدئو با زیرنویس فارسی در مورد استارتاپ ها در آمریکا و قوانین استارتاپ ها را در سایت جزیره کارآفرینی ببینید https://entrepreneurshipisland.com/blog/2185/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی