سوکت هوشمند با پشتیبانی از الکسا

377
این محصول به شبکه خانگی بی سیم متصل شده و با استفاده از اپلیکیشن مرتبط می توان از طریق تلفن هوشمند آنرا مدیریت کرد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده