• 214

    تبریز شهر اولین ها

    عباس، عباس میرزا، تبریز اولین چاپخانه ایران اولین سینمای کشور رشدیه، مدرسه های نوین یک سر اولین ها به تبریز بازمیگردد یک اولین دیگرباز هم در تبریز روی داده است باریش سسی، دوبله ی ترکی هیچ میدونستید؟ اولین بار درایران درشهرتبریز انیمیشن ها به زبان ترکی دوبله شده اند باریش سسی انیمیشن های بروز دنیا را به زبان خودمان دوبله می کند سوپرقهرمانان ۲اولین دوبله ی ترکی باریش سسی است به کودکانمان در زبان خودمان کارتون نشان دهیم مارا لایک کنید ودوبله های ترکی باریش سسی را برای کودکانتان بخرید پشت ما به شما گرم است. https://www.barishsesi.com https://www.instagram.com/barishsesi/ https://telegram.me/barishsesi

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی