• 330

    تربیت جنسی/خودارضایی کودک

    *خودارضایی در کودکان* درصورتی که متوجه خود ارضایی کودکمان شدیم چه واکنشی نشان دهیم؟ خانم حلیمه باصفت، روانشناس و مشاور خانواده دراین خصوص توضیح می دهد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی