رویداد کلیک setOnClickListener در اندروید استودیو

308
رویداد کلیک setOnClickListener در اندروید استودیو
https://yadamde.com/learning/onclick/
متد onclicklistener و اجرای دستورات کلیک
yadamde
yadamde 0 دنبال کننده