مدیر عامل شرکت بستراه: "جذب نیرو از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی هدفمندتر و برنامه‌ریزی شده‌تر است."

319
محمد فتحی، مدیر عامل شرکت آژانس دیجیتال مارکتینگ بستراه ضمن اشاره به ایجاد فرصت‌های جذب نیروی انسانی از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی، گفت: استفاده از رسانه‌های کاغذی و رسانه‌های مبتنی بر وب برای جذب و استخدام نیروی انسانی هزینه و انرژی بسیاری را از شرکت‌ها می‌گرفت که نتیجه مطلوبی هم به دنبال نداشت. اما این آزمون به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و همچنین شرکت‌ها از طریق آن می‌توانند در مدت کوتاه‌تر و با هزینه کمتری نیروی خبره را جذب کنند.
inre_ir
inre_ir 0 دنبال کننده