جلسه 35 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت 3 حل فعالیت 2- مدرس محمد پوررضا

186
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 3 حل فعالیت 2" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده