جلسه 46 فیزیک دهم-چگالی مخلوط تست ریاضی خ 95- مدرس محمد پوررضا

291
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "چگالی مخلوط تست ریاضی خ 95" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده