عالمی پرهیزکار که به غریب نوازی مشهور بود

61
حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) عالمی پرهیزکار بود که به غریب نوازی شناخته می‌شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 332 دنبال کننده