تصادف وحشتناک کامیون با یک دستگاه تریلی

129
نقص فنی یک دستگاه تریلی در چهارراهی، منجر به وقوع حادثه‌ای وحشتناک شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 332 دنبال کننده