دلیل مسدود بودن سامانه کمک هزینه معیشتی

114
شمس، سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایگاه رفاه ایرانیان، ۴۶ زیر پایگاه دارد که همه اطلاعات موجود در آن‌ها را ارگان‌های مختلف ارسال کرده اند و ارسال دیر هنگام اطلاعات موجب تاخیر به روز رسانی اطلاعات می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 321 دنبال کننده