• 135

    کرونیا / رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد: میخواهم مردم بدانند در بیمارستان ها چه میگذرد

    سلیمانی رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد: می‌خواهم مردم بدانند در بیمارستانها چه می‌گذرد. مردم به عمق فاجعه مرگبار کرونا پی نبرده‌اند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی