تعمیر شیر پروپرشنال | ههیدرولیک نادری

2
شیرهای پروپرشنال از انواع شیرهای هیدرولیک به شمار می‌آیند که توسط یک مدار کنترلی الکترونیک قابلیت کنترل دقیق فشار سیال هیدرولیک را بر عهده دارند. این شیرها با کنترل میزان دبی سیال، نیروی اعمال شده را چه به صورت خطی و چه به صورت دورانی افزایش یا کاهش می‌دهند.
https://hydkala.com/product-category/valve/serco-valve/
هیدکالا
هیدکالا 0 دنبال کننده