جلسه 136 فیزیک دهم - پایستگی انرژی مکانیکی 7 و تست ریاضی 91 - مدرس محمد پوررضا

172
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "پایستگی انرژی مکانیکی 7 و تست ریاضی 91" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده