• 22

    در برابر طوفان 3 - 1

    مستند در برابر طوفان - سری سوم - روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم - ق 1 ، اوضاع داخلی کشور در سال 1356 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی