مستند زندگینامه ای پاسدار جانباز سردار شهید حاج جعفر جنگروی

236
مستند زندگینامه ای پاسدار جانباز سردار شهید حاج جعفر جنگروی
جانشین فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا (ع) تهران
ولادت: 9 تیر ماه 1333 (فریدن - اصفهان)
شهادت: 27 بهمن ماه 1364 (فاو - عراق)
آرامگاه: قطعه 26، ردیف 92، شماره 51 (بهشت زهرا (س) تهران)