درمان یا قرنطینه «چهار گروه از افراد» برای مهار کروناویروس

279
در روزهای گذشته شمار افزایش روزانه موارد ابتلاء به کروناویروس در چین در کمتر از یکصد مورد حفظ شده و موارد جدید ابتلاء هم عمدتا موارد ورودی بوده اند؛ یعنی مبتلایان به کروناویروس 2019 که از خارج به چین وارد شده اند.

دولت چین این وضعیت را دستاورد مرحله ای مقابله با کروناویروس معرفی کرده و باور دارد برای رسیدن به این وضعیت، پذیرش و جمع آوری «چهار گروه از افراد» تا حد امکان، نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.

سؤال این است که این «چهار گروه از افراد» به چه کسانی اطلاق می شود؟ آنها عبارتند از:

1، مبتلایان قطعی؛

2، مبتلایان مشکوک؛

3، افراد تب دار که نمی توان احتمال ابتلاء را در آنها کاملا رد کرد؛

4، افراد دارای تماس نزدیک با مبتلایان قطعی.

مبتلایان قطعی که حتما باید در بیمارستانها پذیرش و درمان شوند. در واقع، بیمارستانهای هوئو شن شان و لی شن شان وو هان به همین منظور ساخته شدند. هر دو این بیمارستانها بسیار سریع و هر کدام ظرف 10 و 15 روز ساخته شد. بعدها معلوم شد که بیماران دارای نشانه های خفیف تحت نظارت و درمان پزشکان و پرستاران، می توانند از خود مراقبت کنند و به تجهیزات و لوازم و مراقبت کمتری نیاز دارند. لذا برای این دسته از مبتلایان، بیمارستانهای صحرایی ایجاد شد. اما حالا، همه 16 بیمارستان صحرایی وو هان پس از پذیرش و درمان 12000 مبتلا، به خاطر کاهش بسیار زیاد این دسته از مبتلایان، تعطیل شده است.

غیر از مبتلایان، مبتلایان مشکوک هم هستند. به افراد دارای نشانه های کروناویروس که جواب آزمایش تشخیصی آنها هنوز نیامده، مبتلایان مشکوک گفته می شود. این دسته از افراد باید جدا از مبتلایان، قرنطینه شوند زیرا در بین آنها ممکن است افراد سالم یعنی افرادی که به ویروس کرونا آلوده نشده، وجود داشته باشد.

علاوه بر مبتلایان قطعی و مبتلایان مشکوک، افراد تب دار که نمی توان احتمال ابتلاءشان را کاملا رد کرد و افراد دارای تماس نزدیک با مبتلایان قطعی نیز باید برای قرنطینه گروهی جمع کرد. زیرا در بین آنها احتمالا افرادی که در واقع به ویروس آلوده شده باشند، وجود دارد.

بله. در چین، سعی شده است تا همه این چهار گروه از افراد جمع آوری و به طور دستجمعی درمان یا قرنطینه شوند. می توان فهمید همه این تدابیر فقط یک منطق دارد و آن، جمع آوری همه افرادی که احتمالا به ویروس آلوده شده اند و محدود کردن فعالیتهای اجتماعی آنها پیش از تشخیص سلامتشان.

اگر شیر آب بسته نشود، از هر زمین شویی که استفاده شود، نمی توان کف زمین را خشک کرد. همین طور است اگر منشاء پخش ویروس مهار و زنجیره آلودگی ویروس قطع نشود، شیوع کروناویروس نیز تمام نمی شود. سیاست پذیرش و جمع آوری همه چهار گروه از افراد مذکور، به همین منظور در چین در دست اجرا است!
1 سال پیش
# چین
mahdi zalzade
mahdi zalzade 0 دنبال کننده