تفاوت بین Will & Going to

125
در این قسمت یکی از تفاوت های بین Will و Going to را بررسی می کنیم و در ادامه چند مثال مختلف برای یادگیری بهتر میزنیم
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده