تفاوت بین I have , have got and got

199
هر سه یک معنا را میدهند ولی تفاوت هایی نیز دارند
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده