داغترین‌ها: #المپیک

مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج حسین اسکندرلو

247
مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج حسین اسکندرلو
فرمانده گردان حضرت علی اصغر (ع) از لشکر 10 سیدالشهدا (ع) تهران
ولادت: 12 اردیبهشت ماه 1341 (تهران)
شهادت: 12 اردیبهشت ماه 1365 (فکه - خوزستان)
آرامگاه: قطعه 26، ردیف 77، شماره 50 (بهشت زهرا (س) تهران)