یادگیری کلمات معادل با " very old" و "very angry"

183
بهتره به جای این دو از کلمات کوتاه تر و رایج تر استفاده کرد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده