پشتوانه بیت کوین چیست و چطور به آن اعتماد کنیم؟

17
در این ویدیو آموزشی به بررسی مواردی که با عنوان پشتوانه بیت کوین مطرح هست، پرداخته شده اما باید توجه داشته باشید که در حال حاضر هیچ کدام از پول های دنیا، پشتوانه ای ندارند!
https://omidfadavi.me/bitcoin-history/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.