داغترین‌ها: #انتخابات

موسسه مبتکر شتابدهی استعداد و برنامه نویسی پل استار

252
ربات آموزشی فیشر پرایس
فیشر پرایس یک ربات کوچک و جالب است که از تعدادی بلوک تشکیل شده است ،هدف اصلی درگیر کردن ذهن کودکان با محاسبات است .
01334911
www.poulstar.com