• 153

    فیزیوتراپی آسیب های بدنسازی

    درای نیدلینگ یکی از شیوه های تخصصی درمانی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد است. این شیوه توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار انجام میشود. برای مطالعه جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%82/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی