• فیزیوتراپی آسیب های بدنسازی

    درای نیدلینگ یکی از شیوه های تخصصی درمانی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد است. این شیوه توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار انجام میشود. برای مطالعه جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%82/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی