جلسه 148 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 11 و تست ریاضی خ 98 - مدرس محمد پوررضا

195
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نوسانگر هماهنگ ساده 11 و تست ریاضی خ 98" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده