• 106

    سخنان طوفانی و غرور آفرین سردار حاجی زاده در مورد پرتاب ماهواره نور

    سخنان طوفانی و غرور آفرین سردار حاجی زاده در مورد پرتاب ماهواره نور برنامه رو دست کاری از امید دانا 6 اردیبهشت 1399

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی