• 1,312

    چیدن فلفل با کوادکوپتر

    کوادکوپتر ها میتوانند خدمات زیادی در زراعت به انسان داشته باشند . مثل کوادکوپتر سمپاش ، کوادکوپتر بررسی کننده مزارع و ... ایده ساخت کوادکوپتر با قابلیت چیدن میوه هنوز بصورت تجاری مطرح نشده ولی در این ویدئو تلاشی برای چیدن فلفل را مشاهده خواهید کرد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی