• 161

    سپتیک تانک پلی اتیلن 7

    به طور کلی تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک به طور ناقص انجام می گیرد و آنهم برای جمعیتی محدود. این تصفیه ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد. سپتیک تانک در حقیقت به محیط زیست کمک می نماید تا میزان آلودگی به درون زمین نفوذ میکند دارای 50درصد آلایندگی کمتر باشد ولی همین 50 درصد آلودگی که بعد از سپتیک تانک به محیط زیست منتقل می شود خود می تواند زمینه ساز مشکلات زیادی باشد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی