• 105

    انسان هر جا بین انتخاب خود و غیر قرار بگیرد، خود را انتخاب می‌کند!

    انسان هر جا بین انتخاب خود و غیر قرار بگیرد، خود را انتخاب می‌کند!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی