• 53

    قطعات برج خنک کننده 2

    قطعات اصلی برج خنک کننده شامل سیستم هوادهی - آب رسانی و سیستم های محافظتی مختلف از جمله قطره گیر و تجهیزات دیگر می باشد. قطعات اصلی برج خنک کننده فن - نازل - آب پخش کن - پکینگ - کاهش دور می باشد که در انواع برج خنک کننده مکعبی و مخروطی بکار برده می شود. بیشترین قطعاتی که در هر دوره تعویض نیازمند بیشترین توجه می باشد نازل - پکینگ و فن یا پروانه می باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی