• پرده آب ویلای آقای اعتمادی در چاهشک مشهدwww.Abonoor.ir

    آبنمای پرده آب تمام استیل ویلای آقای اعتمادی در مشهد از سه پرده 70 سانتیمتری و سه عدد نازل قلزن تشکیل شده است . به زیبایی آب و ریزش آن دقت کنید . شما میتوانید مراحل ساخت و فیلم های بیشتر آبنماهای ریزشی را از سایت www.Abonoor.ir دنبال کنید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی