• 82

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل 2 قسمت 1 | معرفی شهرت خود را بسازید نوشته رابرت براون، ترجمه خانم خاطره پوراسدالهی و منتشر شده توسط انتشارات بازاریابی

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل 2 قسمت 1 | معرفی شهرت خود را بسازید نوشته رابرت براون، ترجمه خانم خاطره پوراسدالهی و منتشر شده توسط انتشارات بازاریابی. در این کتاب راهکارهای عملی خلق و توسعه شهرت حرفه ای ارائه شده است. کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود. ------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی