• نقاشی رضا ازوجی در مرحله دوم عصر جدید قسمت 4 چهارم

    اجرایی هنری-چالشی! نقاشی محدب/مقعرِ رضا ازوجی، چگونه بود که نتوانست از مرحله دوم عبور کند؟ سومین اجرای قسمت چهارم از دور دوم عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی