• 1,823

    معرفی شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس

    رونیکا یک تیم متشکل از متخصصین برق، مخابرات، کامپیوتر و مدیریت است که با هدف توسعه پلتفرم های مبتنی بر اینترنت اشیا بوجود آمده است و تمام تمرکز تیم بر بهینه سازی، ارتقای کیفیت، بهبود عملکرد و افزایش سطح اطمینان سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد.

    15 خرداد 1398 تبلیغات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی