• 94

    فرش ماشینی از چه الیافی تهیه می شود؟

    همچنین ماشینی شدن صنعت فرش صاحبان این صنعت را به سمت استفاده از الیاف مصنوعی در فرش ماشینی سوق داده است. یک فرش از ترکیب و بافت چندین نوع نخ یا الیاف با یکدیگر تشکیل شده است از مهمترین این الیاف نخ تار،نخ پود و نخ پرز می‌باشد. نخ‌ریشه و نخ دوخت نیز از دیگر الیاف مصرفی در فرش ماشینی است. هر کدام از الیاف ذکر شده دارای خواص و اشکال خاص خود هستند. هر الیاف باید از بهترین در نوع خود باشد. در صورت مناسب نبودن هریک از این الیاف، فرش از جایگاه تجاری و ارزش کمتری بهره‌مند خواهد بود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی