• 332

    کنایه‌ های مهران مدیری در «دورهمی» به وضعیت معیشتی کولبر ها

    کنایه‌ های مهران مدیری در «دورهمی» به وضعیت معیشتی کولبرها: یک کم تن به کار بدهید!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی