• 168

    دکترفخرالدین سیفی، به جوانان اعتماد کنید ...

    ✅به جوانان اعتماد کنید ✅هرجا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را ، در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. ✅گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست و اعتماد به جوانان می باشد. ✅شما مردم عزیز به جوانان اعت ماد دارید ؟؟ .‌✅شما مردم عزیز به جوانان اعتماد دارید ؟؟ .‌ اینستاگرام :drfakhredinseyfi@ .‌ وب سایت :fakhredinseyfi.com .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی