• 250

    میکروتوربین بادی برای شرایط سخت

    استفاده از میکروتوربین بادی برای شرایط سخت و تولید برق فرصت های شغلی مهندسی برق و مهندسی برق الکترونیک در مجموعه استخدامی وطن جاب https://youtu.be/5U74m-khVx0 http://fi9.ir/ingog1


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی