• 235

    بررسی ویدیویی نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا آزاد

    با توجه به اینکه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد از سال 96 به بعد ادغام شدند ، سهمیه های ایثارگران ، رزمندگان و مربیان برای داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد نیز در نظر گرفته شده است . نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا آزاد برای سهمیه ایثارگران 25 درصدی و رزمندگان 25 درصد ظرفیت هر کدرشته محل ، برای سهمیه ایثارگران 5 درصدی 5 درصد ظرفیت هر کدرشته محل و برای سهمیه مربیان 10 درصد مازاد بر ظرفیت هر کدرشته محل می باشد . در ادامه به بررسی ویدیویی نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا آزاد می پردازیم .

    25 بهمن 1397 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی