محرومیت فرهاد مجیدی در حوزه فوتبال

0
فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است
Milad
Milad 417 دنبال کننده