آهنگ آواره راغب 2

234
آهنگ آواره راغب
https://bamiseda.ir/?p=21518
عاشق کش زیبای من نوش جانت همه دارایی من

ای خانه ات آباد مرا ویرانه کردی از خانه گریزان مرا دیوانه کردی

دریایی و از ماهی مگر خبر نداری من غرق توام اما مرا باور نداری

آواره که ترسی از خیابان ندارد دیوانه کجا سر به بیابان نگذارد

باران ببارد شاید که مرا یاد تو آرد عاشق کش زیبای من

لینک پیج اینستاگرام
https://www.instagram.com/musicnegar_net/
2 ماه پیش