• تدریس مبحث پروتئین های غشا فقط در یک دایره

    تدریس مبحث پروتئین های غشا فقط در یک دایره توسط استاد شعبانی مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر. کل پروتئین ها سطحی و سراسری وقتی استاد منتظری (دبیر ریاضیات) تستای این مبحث رو با این تدریس به راحتی حل میکنه.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی