• مبحث هیپوتالاموس با شعر و آواز

    فیلم تدریس شیرین هیپوتالاموس با شعر و آواز توسط استاد شعبانی و شاکری مدرسان زیست شناسی موسسه حرف آخر.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی