• 1,003

    مصاحبه با مردم در مورد فیلتر تلگرام

    این بار شاهین صمدپور بین مردم رفته و اونم نظر مردم رو در مورد فیلتر تلگرام پرسیده...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی