• 132

    کتاب صوتی: سلوک روحی شیخ عطار نیشابوری

    کتاب صوتی: سلوک روحی شیخ عطار نیشابوری از کتاب انسان کامل جلد دوم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت: https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= عطار معتقد است که انسان تا عاشق نشود و در عشق ذوب نگردد پاک نمی شود و موحد نمی گردد. مکتب عطار مکتب اصالت رنج و درد در عشق است و لذا مجموعه آثار عطار تماماً بیان داغ و فراق و رنج و گداز است و از خداوند فقط طلب آتش عشق و درد فراق می کند. مکتب عطار مکتب اصالت فراق در عشق است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی