آموزش هلو در آموزشگاه عصرنخبگان - مشکل ترازنامه در نرم افزار هلو

312
فیلم آموزش رفع مشکلات ترازنامه در نرم افزار هلو در آموزشگاه عصرنخبگان توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دوره های حسابداری بازار کار تهیه و منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه کنید ... https://bit.ly/2W8f6HE