داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش کاشت نهال گردو پیوندی

125
اغلب باغات گردوی پیوندی ایران از نوع بذری است، اختلال در زمان گلدهی و همچنین زمان رسیدن محصول و تفاوت در مقاومت به بیماری ها بخشی از مشکلات این باغ ها بوده و همین موضوع منجر به بروز مشکلاتی در مدیریت باغ می شود.