آموزش دیزاین پترن ها- الگویdecorator

0
الگوی Decorator یا آذینگرالگویی است که کمک میکنه که بدون تغییر در ساختار یه شئ، بتوانیم تغییراتی اعمال و یا عملکردی به آن اضافه کنیم.این الگو به ما کمک میکند که بصورت داینامیک، عملکردها و رفتارهایی رو که میخواهیم به یک شئ اعمال کنیم، بدون اینکه به ساختار کلاس و سایر اشیائ ساخته شده از همان کلاس کاری داشته باشیم.
برای یادگیری کامل این الگو می تونید به لینک زیر در سایت باگتو مراجعه کنید.
https://bugeto.net/courses/design-patterns-in-c-sharp
باگتو
باگتو 0 دنبال کننده