• 200

    سفر به هنر درونی | قسمت مقدمه | استاد علی خلیلی فر

    سفری که از درون آغاز می شود. برای تحول و رسیدن به خواسته هایی که در گذشته رویا بوده، قرار است همه رویاها و خواسته ها به واقعیت تبدیل شود.سفر، ما را به خود واقعی نزدیک می کند.هر هنرمند، برای شناخت خود و پیدا کردن مسیر خود باید به درونش سفر کند، و نقطه قوت های خود را جستجو کند تا در هنر، به بی نهایت هایی برسد که به دنبال آن است. | استاد علی خلیلی فر | نخستین سخنران انگیزشی هنر در جهان | BABANART.COM برای تهیه محصولات و استفاده از فایل های فوق العاده دیگر به سایت مراجعه کنید. first motivational speech in the w

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی